Pan 91 Bang (starý řidič Fengyue) č. 16 Pětihvězdičkový hotel, vrchol 178 superkrásných univerzitních univerzitních volejbalových volejbalových týmů s dlouhými nohami, které znám z hraní s míčem v kampusu.