Nejnovější hodnota 200 juanů, bohyně mateřského mléka, Yun Baoer, první sexuální práce v novém roce