Ten zmetek podvedl svou dlouho oblíbenou švagrovou do domu, když byla jeho žena na služební cestě